Generic placeholder image

Jak segregować odpady

Jeżeli masz wątpliwości jak segregować śmieci możesz to sprawdzić w wyszukiwarce zamieszczonej stronie internetowej firmy MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. link do wyszukiwarki znajdziesz tutaj. Wpisując nazwę odpadu w wyszukiwarce dowiadujesz sie do jakiego pojemnika należy wrzucić odpad oraz miejsce gdzie należ go dostarczyć.  

 

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Zunifikowane zasady odbioru odpadów

W załączeniu zunifikowane zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych i pochodzenia remontowo-budowlanego z miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Prozimy o uważną lekturę zasad i bezwzględne stosowanie się do nich w trosce o estetykę osiedla i właną kieszeń. Szczegóły tutaj.

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont ocieplenia ścian budynku przy al. Piłsudskiego 52-56 (ściana południowa i północna).
 2. Remont chodnika przy budynku ul. Turkusowa 15-19 (strona wschodnia).

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać od dnia 29.06.2020 r. w Dziale Technicznym SM „Teresa” – Tychy al. Marszałka Piłsudskiego 28a. Cena jednej specyfikacji zamówienia oraz kosztów przetargu wynosi 50 zł. Wpłaty na zakup specyfikacji należy dokonać na konto: ING Bank Śląski o/Tychy 33 1050 1399 1000 0007 0071 3522.
Wysokość wadium określona została w specyfikacji.
Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2020 r. o godzinie 800.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Nadzorczej SM "Teresa" - Tychy ul. Tołstoja 60 w dniu 14.07.2020 r. o godzinie:

 • 830 dla przetargu pierwszego
 • 900 dla przetargu drugiego.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego (tel.32 217-45-91 lub 32 217-12-07).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

Czytaj więcej »


Dyżur awaryjny

DYŻUR AWARYJNY całodobowy
 32 217−45−91
 668−740−483

 ul. Turkusowa 7 w Tychach

TELEFON AWARYJNY całodobowy
w przypadku awarii windy
601−465−540

Telefony alarmowe

POLICJA 997 , 32−325−62−00
STRAŻ MIEJSKA 986, 32−776-39-86
STRAŻ POŻARNA 998, 32−227−20−11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 32−327−49−99
POGOTOWIE ENERGET. 991, 32−303-09-91
POGOTOWIE GAZOWE 992, 32−227−41−14
POGOTOWIE WOD−KAN. 994, 32−227−40−31
POGOTOWIE PEC 32-325-64-25

Dzielnicowy

Nasz dzielnicowy to:

aspirant sztabowy Wojciech Karwot 

tel.: 504 801 472  i 32 325 63 52

mail dzielnicowy.tychy.10@tychy.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy pełni dyżury w Klubie Osiedlowym "TUPTUŚ" w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 1700 do 1800, a jeżeli pierwszy wtorek wypada w ferie lub wakacje to w godzinach od 1600 do 1700.

Jakość powietrza w naszej okolicy
POGODA

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont ocieplenia ścian budynku przy al. Piłsudskiego 52-56 (ściana południowa i północna).
 2. Remont chodnika przy budynku ul. Turkusowa 15-19 (strona wschodnia).

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać od dnia 29.06.2020 r. w Dziale Technicznym SM „Teresa” – Tychy al. Marszałka Piłsudskiego 28a. Cena jednej specyfikacji zamówienia oraz kosztów przetargu wynosi 50 zł. Wpłaty na zakup specyfikacji należy dokonać na konto: ING Bank Śląski o/Tychy 33 1050 1399 1000 0007 0071 3522.
Wysokość wadium określona została w specyfikacji.
Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2020 r. o godzinie 800.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Nadzorczej SM "Teresa" - Tychy ul. Tołstoja 60 w dniu 14.07.2020 r. o godzinie:

 • 830 dla przetargu pierwszego
 • 900 dla przetargu drugiego.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego (tel.32 217-45-91 lub 32 217-12-07).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

Administrator 2020-06-30 05:03:55

Nowe opłaty za ciepło od 1.06.2020 r.

W zwiazku ze zmianą przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. od 1.05.2020 r. cen za ciepło  (decyzja Prezesa Urzędu Regulacji energetyki nr OKA.4210.16.2020.AZa z dnia 15.04.2020 r.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w Tychach wprowadza z dniem 1.06.2020 r. nowe opłaty za używanie lokali w odniesieniu do KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH OD  SPÓŁDZIELNI: za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę.
W najbliższym czasie zostaną rozniesione do skrzynek pocztowych nowe opłaty za mieszkanie.

Administrator 2020-05-12 10:02:07

Jak segregować odpady

Jeżeli masz wątpliwości jak segregować śmieci możesz to sprawdzić w wyszukiwarce zamieszczonej stronie internetowej firmy MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. link do wyszukiwarki znajdziesz tutaj. Wpisując nazwę odpadu w wyszukiwarce dowiadujesz sie do jakiego pojemnika należy wrzucić odpad oraz miejsce gdzie należ go dostarczyć.  

 

Administrator 2020-06-02 05:44:34

Nowe opłaty za ścieki od 22.05.2020 r.

Nowe ceny i stawki ścieki na terenie gminy Tychy będą obowiązywały od dnia 22.05.2020 r. Stawka opłat za ścieki wzrasta z 7,13 zł/m3 na 7,37 zł/m3. W najbliższym czasie zostaną rozniesione do skrzynek pocztowych nowe opłaty za mieszkanie. Zmiana cen jest niezależna od Spółdzielni.

 

Wyciąg z taryfy można pobrać tutaj .

Administrator 2020-05-12 09:30:29

Budowa parkingu - ankieta

W związku ze zgłaszanymi wnioskami o zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawą bezpieczeństwa pieszych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie swojej opinii na temat budowy kilkudziesięciu miejsc parkingowych pomiędzy budynkami przy ul. Tołstoja 28 – 36 i ul. Tołstoja 40 – 48 w Tychach. 

Informujemy, że nie rozpoczniemy budowy parkingu wbrew Państwa woli. W skrzynkach pocztowych w budynkach ul.Tołstoja 28 – 36 i ul.Tołstoja 40 – 48 zostały umieszczone ankiety w tej sprawie. 
Możecie Państwo wysłać skan lub zdjęcie ankiety na adres biuro@smteresa.pl lub dostarczyć osobiście tę ankietę do siedziby SM „TERESA” – al. Marsz. Piłsudskiego 32 (po godzinach pracy Spółdzielni ankietę można wrzucić do skrzynki zamontowanej na drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni) w terminie do dnia 29.06.2020 roku.

Ponadto pracownicy  Działu technicznego będą zbierać wypełnione ankiety w dniu 29.06.2020 r. w godzinach od 1530 do 1700.
Liczymy na Państwa opinię.

Administrator 2020-06-18 06:27:01

Zunifikowane zasady odbioru odpadów

W załączeniu zunifikowane zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych i pochodzenia remontowo-budowlanego z miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Prozimy o uważną lekturę zasad i bezwzględne stosowanie się do nich w trosce o estetykę osiedla i właną kieszeń. Szczegóły tutaj.

Administrator 2020-02-21 09:34:57

Zmiana częstotliwości nadawania TVP w NTC

Telewizja Polska S.A. informuje, że w późnych godzinach nocnych z 2 na 3 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzona zmiana częstotliwości nadawania programów w ramach telewizji naziemnej. Zmiana ta wiąże się z koniecznością uwolnienia częstotliwości na rzecz usług szerokopasmowych telefonii komórkowej (5G), zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej i swoim zasięgiem obejmie województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz śląskie. Ze szczegółami można zapoznać się pod linkiem https://centruminformacji.tvp.pl/48229327/zmiana-czestotliwosci-nadawania-programow-tvp-w-ntc.
Dla naszych mieszkańców w budynkach niskich wiąże sie to z przeprogramowaniem odbiorników TV, a w budynkach wysokich najprawdopodobniej konieczna będzie przebudowa instalacji anteny zbiorczej. 

Administrator 2020-05-29 08:51:29

Ogłoszenie o zagrożeniu koronawirusem.

W trosce o zdrowie  mieszkańców SM „TERESA”, osób postronnych i pracowników Spółdzielni uprzejmie informujemy, że biura Spółdzielni są zamknięte do odwołania, a wszelkie sprawy są załatwiane telefonicznie pod numerem telefonu  32 217 45 91,  bądź drogą elektroniczną na adres poczty email biuro@smteresa.pl. Podjęte działania mają charakter prewencji w rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie prosimy mieszkańców zasobów Spółdzielni o „pomoc sąsiedzką”, czyli zwrócenie uwagi na osoby starsze poprzez pomoc w codziennych zakupach.  Informujemy, że klub osiedlowy „Tuptuś” będzie zamknięty, a wszystkie zajęcia odwołane. Prosimy o zapoznanie się z komunikatami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. koronawirusa SARS-Cov-2 pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Ulotka koronawirus.

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji

w warunkach domowych.

Administrator 2020-04-02 05:26:04

Sprawdź czy twój odbiornik TV będzie odbierał sygnał DVB-T2

1 grudnia 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych. Co to oznacza dla posiadaczy telewizorów i tych osób, które planują w zakup kolejnego telewizora? Oznacza to, że po 30 czerwca 2022 roku posiadany odbiornik TV może nie być w stanie poprawnie odbierać sygnał telewizji naziemnej. Ze szczególami odnośnie zmiany systemu nadawania telewizji można zapoznać sie tutaj.

Administrator 2020-01-31 11:42:00

To był fałszywy alarm.

W dniu 28 stycznia 2020 r. pod budynek przy ul. Piłsudskiego 28-36 przyjechały na sygnale 4 wozy strażackie. Straż uzyskała zgłoszenie telefoniczne, że na korytarzu czuć dym. Dzielni strażacy niczego złego nie stwierdzili i odjechali. Na klatce schodowej zadziałał system oddymiania, który spowodował otwarcie okna oddymiającego na ostatniej kondygnacji. Na szczęście skończyło sie na strachu.

Administrator 2020-01-28 12:11:19

Droga przeciwpożarowa

Administrator 2020-01-31 06:59:29

Informacje o opłacie przekształceniowej gruntów

W związku z wykupem gruntu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „TERESA” w Tychach zmianie ulegnie stawka opłaty przekształceniowej z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 75 % i wniesionej opłaty za 2019 rok. Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach informuje mieszkańców posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, że w związku z wykupem gruntu na własność w 2019 roku nastąpi zmiana stawki w opłacie z tytułu opłaty przekształceniowej. 
Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) SM „TERESA” w Tychach złożyła w Urzędzie Miasta Tychy Wydział Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie o zamiarze dokonania opłaty jednorazowej z uwzględnieniem 75 % bonifikaty. Opłata przekształceniowa stanowi 20-krotność dotychczasowo wnoszonej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i pomniejszo-na jest o przyznaną bonifikatę. Ustalona opłata przekształceniowa po odliczeniu wniesionej opłaty za 2019 rok stanowi zobowiązanie lokatorów posiadających spółdzielcze prawo do lokalu wobec Spółdzielni. Wyliczone zobowiązanie z tytułu opłaty przekształceniowej zostało rozłożone na okres 3 lat (36 rat).
Na podstawie Uchwały nr 17/11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” z dnia 18 listopada 2019 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w dniu 20 listopada 2019 r. podjął Uchwałę nr 38/11/2019 w sprawie zmiany stawki za opłatę przekształceniową, która będzie obowiązywała w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Po tym okresie, tj. od stycznia 2023 roku nie będzie naliczeń z tytułu opłaty przekształceniowej.
Ponadto informujemy, że osoby posiadające odrębną własność lokalu, wszystkie sprawy związane z przekształceniem wieczystego użytkowania gruntu w pełną własność załatwiają w Urzędzie Miasta Tychy.

 

Administrator 2019-12-05 06:44:30

Dodatkowe wydatki za wywóz i utylizację gruzu, odpadów zielonych itp.

Wielkim problemem jest podrzucanie odpadów zielonych pod altany śmietnikowe i komory śmieciowe oraz składowanie gruzu i odpadów budowlanych. W celu utrzymania porządku Spółdzielnia musi zlecać dodatkowy transport, celem wywiezienia odpadów zielonych, gruzu czy innych odpadów budowlanych, ponosząc jednocześnie dodatkowy koszt ich utylizacji. Warto wiedzieć, że gmina dokonuje kontroli sposobu segregacji odpadów. Stwierdzenie niesegregowania śmieci może skutkować podwyższeniem opłaty za odbiór odpadów o 100%, co wszyscy odczują w swoich portfelach. Dla przypomnienia jak segregować śmieci prosimy zapoznać się z ulotką .
Apelujemy do wszystkich mieszkańców przede wszystkim o przestrzeganie obowiązujących zasad segregacji odpadów! Dopilnujmy, by śmieci znajdowały się w odpowiednich kontenerach. Szanujmy więc tym samym nasze wspólne pieniądze, wszak zamiast na dodatkowe wywozy nieczystości można przeznaczyć je np. na poprawę komfortu zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni. W roku ubiegłym na dodatkowy wywóz i utylizację wydaliśmy prawie 14 tys. zł, a obecnie już 13,5 tys. zł. To są ogromne pieniądze, które można było przecież przeznaczyć na inne cele.
Informację o tym co należy zrobić ze starymi meblami, gruzem i odpadami zielonymi z ogródków przydomowych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej (poniżej).

Administrator 2019-11-14 13:14:43

Co zrobić ze starymi meblami, gruzem i odpadami zielonymi z ogródków przydomowych?
 1. Stare meble są wywożone w każdy czwartek, dlatego prosimy o wystawianie ich pod śmietnik w środę wieczorem, aby nie zalegały na osiedlu przez dłuższy czas.
 2. Gruz i inne odpady budowlane powstające w wyniku remontu mieszkania należy dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady te przyjmowane są w Punktcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieodpłatnie w ilości 1,5 tony rocznie/lokal mieszkalny.   
 3. Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.) z ogródków przydomowych mogą być składowane przy śmietnikach  i komorach śmieciowych wyłącznie(!!!) w brązowych workach, które można pobrać nieodpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni. 

Pozostawianie gruzu, okien i innych odpadów z remontów pod śmietnikami oraz odpadów z ogródków luzem lub w workach innych niż brązowe powoduje, że za ich wywóz Spółdzielnia ponosi dodatkowe koszty (transportu i utylizacji). Apelujemy o wspólne dbanie o koszty i estetykę na osiedlu.

Administrator 2018-06-07 10:39:08

Nie parkuj na drodze p.poż.

Straż Miejska we współpracy ze spółdzielnią przypomina wszystkim kierowcom o o zakazie parkowania na drogach p.pożarowych. Pismo skierowane jest do mieszkańców budynków przy al. Marszałka Piłsudskiego 40-56, ale dotyczy ono wszystkich kierowców. W załączeniu pismo Straży Miejskiej.

Administrator 2019-10-09 10:05:02

WINDA lub PODJAZD dla niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON

Uprzejmie informujemy, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zgłaszanie w terminie do 12.11.2019 r. do Spółdzielni swoich propozycji mających na celu przystosowanie części wspólnych budynków mieszkalnych zapewniających dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach internetowych PFRON  tutaj.

Administrator 2019-10-29 10:58:40

Dziki na naszym osiedlu ciąg dalszy

Dzięki uprzejmości jednego z naszych lokatorów Pana Mariusza Ledwonia uzyskaliśmy film na którym nagrano w nocy 4 listopada 2019 r. stado grasujących dzików pod blokiem na ul. Turkusowej 21-27 

Administrator 2019-11-05 11:12:56

Dziki na naszym osiedlu

Na naszym osiedlu w nocy pojawiają sie dziki. Z ich nocnej bytności pozostaje jedynie buchtowisko (miejsce  zryte przez dziki poszukujące pożywienia). Poniżej zamieszczamy zdjęcia z bytności dzików w dniu 28 października br. w pobliżu budynku przy ul. Tołstoja 2-12. O tym jak należy zachować się spotykając dzika można dowiedzieć się tutaj

dziki_1.jpg
dziki_2.jpg
dziki_4.jpg
dziki_5.jpg

Administrator 2019-11-05 10:14:47

Od 17 października 2019 r. nowe ceny za wodę

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.070.2.18.2019, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 11 września 2019 r. na terenie gminy Tychy obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa (na trzy lata), dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych. Ze szczegółami można zapoznać się pod adresem https://rpwik.tychy.pl/biuro-obslugi-klienta/ceny-wody/gmina-tychy/  

W najbliższym czasie zostaną rozniesione do skrzynek pocztowych nowe opłaty za mieszkanie.  Zmiana cen jest niezależna od Spółdzielni.

Administrator 2019-10-17 09:39:32

Jak parkujemy na drodze p.poż.

Tylko przykłady parkowania z dnia 13 września. Strach pomyśleć co sie stanie, gdy będzie sie liczył czas dojazdu do budynku przez służby ratunkowe. Polecamy przemyśleniu. 

 

parkowanie_na_drodze_p.poz.jpg
parkowanie_na_drodze_p.poz_nr_2.jpg
parkowanie_od_4_dni_na_drodze_p.poz.jpg

Administrator 2019-09-16 06:00:22

Nie odbieraj sobie i innym szansy na ratunek

W Tychach ruszyła kampania informacyjna pn. „Nie odbieraj sobie i innym szansy na ratunek”. Dotyczy ona parkowania samochodów na drogach pożarowych. W kampanię zaangażowani są funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Komendy  Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta oraz zarządcy i administratorzy zasobów mieszkaniowych. Na naszym osiedlu kręcony był klip prewencyjny. O szcegółach akcji można poczutać tutaj.

 

Administrator 2019-09-02 13:24:49

Walka z komarami

Sprzymierzeńcem w walce z komarami są jerzyki (Apus apus) - ptaki podobne do jaskółek. Od 2014 r, Spłdzielnia systematyczne wykonując docieplenie budynków montuje na elewacji budki lęgowe dla ptaków (w większości dla jerzyków). Ilość montowanych budek każdorazowo jest zgodna z uzyskaną ekspertyzą ornitologiczną. W latach 2014-2019 zamontowaliśmy wszystkich budek około 460 szt. Mamy nadzieję, że te pożyteczne ptaki ulżą naszym mieszkańcom w walce z komarami na osiedlu. Jeden jerzyk w ciągu jednego dnia łapie jak podają różne źródła od kilku do kilkunastu tysięcy owadów. O pożytecznej walce jerzyków z owadami można poczytać w internecie np.: tutaj lub tutaj.      
Poniżej przykładowe zdjęcia z zamontowanymi budkami dla jerzyków.

 

tolstoja_8_12_n_budki.jpg
tolstoja_14_20_w_budki.jpg
tolstoja_66_68_n_budki.jpg
armii_krajowej_41_45_e_budki.jpg

Administrator 2019-06-27 12:54:10

Czekają nas podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Od 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR III/36/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. ulegną zmianie opłaty za wywóz odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób:

 • selektywny z 12 zł/osobę/miesiąc na 15 zł/osobę/miesiąc, 
 • nieselektywny z 20 zł/osobę/miesiąc na 30 zł/osobę/miesiąc.

​Stawka opłaty za piątą i każdą następną osobę w gospodarstwie domowym wynosi nadal 1 zł/miesiąc, jeżeli odpady są segregowane.

Prosimy o staranne segregowanie odpadów, aby nie zostały naliczone nam opłaty za nieselektywną zbiórkę. O zasadach segregacji można szczegółowo poczytać na stronie

https://www.master.tychy.pl/files/component_files/segregacja-ulotka-tychy.pdf 

Administrator 2019-04-10 14:43:19

NOWE NUMERY KONTA BANKOWEGO !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w Tychach  informuje, że od 01 września 2018 roku Spółdzielnia wprowadziła indywidualne konta bankowe dla wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych.
Na nowy rachunek bankowy należy dokonywać wszelkich opłat związanych z lokalem, w tym: opłaty, odseteki, koszty wezwań, ubezpieczenia, koszty korespondencji, itp.
Użytkownicy lokali, którzy nadal chcą korzystać z książeczek opłat – proszeni są o zgłoszenie się do Spółdzielni (pokój nr 3 lub 7) celem odebrania blankietów opłat.
Jednocześnie anuluje się poprzedni numer rachunku bankowego, na który Państwo dokonywali wpłat.

Administrator 2019-09-03 11:04:36

Ochrona siedlisk ptaków

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TERESA" otrzymała podziękowanie od Pana Prezydenta Miasta Tychy za ochronę siedlisk ptaków.

 

Administrator 2019-06-21 05:08:15

Jak oszczędzać energię cieplną w mieszkaniu.

W sezonie grzewczym przede wszystkim należy odpowiednio ustawić zawory z głowicami termostatycznymi.  Dają one możliwość indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Zawory zmniejszają lub zwiększają dopływ ciepłej wody do grzejnika, tak, aby w pomieszczeniu panowała żądana temperatura.

Warto pamiętać, że obniżając temperaturę w pomieszczeniu o jeden stopień zmniejszamy zużycie ciepła i koszty ogrzewania o około 5%. Za temperaturę optymalną w poszczególnych pomieszczeniach uważa się:

 • w pokojach mieszkalnych 20-21 oC,
 • w kuchni i sypialni 18 oC,
 • na klatce schodowej 8 oC.

Ponadto należy dbać o to, aby grzejniki były całkowicie odsłonięte i bez obudowy, a podczas wietrzenia pomieszczeń głowice termostatyczne powinny być ustawiane do pozycji minimum – dotyczy to przede wszystkim zimy.

Wentylacja

Warto wyposażyć okna w nawiewniki, które regulują dopływem powietrza do wnętrza mieszkania w funkcji wilgotności, czyli im większa wilgotność w pomieszczeniu tym bardziej otwarty nawiewnik, co z kolei pozwala usunąć nadmiar wilgoci. Wietrzenie mieszkania powinniśmy przeprowadzać przez pełne otwarcie okna na krótki okres czasu. W ten sposób powietrze w całości wymieni się, a nie nastąpi wyziębienie pomieszczenia. Gdy po praniu lub gotowaniu w powietrzu jest duża ilość pary wodnej, należy przewietrzyć pomieszczenie, aby nie dopuścić do zawilgocenia mieszkania. Pamiętajmy, aby pod drzwiami do pokoi i kuchni pozostała co najmniej centymetrowa szczelina, a w drzwiach do łazienki otwór o powierzchni 220 cm2. Otwory te zapewniają dopływ powietrza tak, aby przez kanał wentylacyjny następował odpływ powietrza.

Najbardziej efektywne wietrzenie następuje poprzez otwarcie przynajmniej dwóch okien w mieszkaniu na czas 10 minut. Dzięki temu w krótkim czasie można odprowadzić duże ilości wilgoci z mieszkania.

Warto też pamiętać, że ciepłe powietrze w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wilgoć, jak łazienka czy kuchnia, będzie zawsze bardziej wilgotne niż zimne powietrze na zewnątrz. Dlatego jeśli podczas zimnej pory roku na zewnątrz pada deszcz, śnieg lub jest mgła, to i tak można bez wahania wietrzyć swoje mieszkanie. Nieprawdą jest, że podczas wietrzenia wprowadza się wilgoć do środka pomieszczenia.

Właściwe wietrzenie oszczędza energię, redukuje koszty ogrzewania, ogranicza obciążenie naszego środowiska oraz podnosi komfort mieszkania.

Pamiętaj:

 • Właściwe wietrzenie oszczędza energię, jest bardziej higieniczne i pomaga uniknąć problemów związanych z wilgotnością w pomieszczeniach (powstawania grzyba).
 • Nie należy wietrzyć pomieszczeń zbyt długo przy uchylonych oknach.
 • Jeśli okna zaczynają parować od wewnętrznej strony, należy natychmiast intensywnie przewietrzyć pomieszczenie.
 • Jeśli suszymy pranie w pomieszczeniach, podnosi to od razu wilgotność.

Administrator 2019-12-27 06:35:10

UWAGA EMERYCI I RENCIŚCI !!!

Informujemy, że jest możliwość otrzymania zaświadczenia na przejazd pociągiem pośpiesznym Intercity itp. z 37% zniżką na dwa przejazdy w roku. Zaświadczenie można otrzymać w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tychach przy ul. Budowlanych 41. Więcej informacji: tel. 32 327 00 05 w poniedziałki i środy od 1000 do 1400.

Administrator 2018-08-28 09:34:20

RODO w Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej przedstawiamy "Informację o przetwarzaniu danych osobowych" obowiązującą w Spłdzielni Mieszkaniowej "TERESA"

POWRÓT

Administrator 2018-06-06 06:34:58

Uwaga Mieszkańcy na przedstawicieli firm oferujących różne usługi budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach informuje, że dochodzą do nas sygnały, że  na terenie naszego osiedla działają przedstawiciele różnych firm proponujący wymianę miedzy innymi: grzejników w mieszkaniach, drzwi wejściowych, piecyków gazowych itp. powołując się, że prace są prowadzone na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA”. Informujemy Państwa, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” nie zlecała wykonywania żadnych prac w lokalach mieszkalnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości można się kontaktować ze Spółdzielnią Mieszkaniową „TERESA” tel. 32/217-12-07 lub 32/ 217-45-91 gdzie uzyskają Państwo informacje odnośnie prac remontowych wykonywanych w naszych zasobach. 

Administrator 2018-05-24 12:14:50

Tabela sygnałów alarmowych

 

Jak należy postepować po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów można dowiedzieć się tutaj.

POWRÓT

Administrator 2018-08-02 07:55:23

Zakaz palenia tytoniu na balkonach

Rada Nadzorcza SM "TERESA" na wniosek Zarządu wprowadziła zmianę do Regulaminu w sprawie zasad używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA”. Zmiana ta dotyczy wprowadzenia zakazu palenia tytoni na balkonach. Nowa treść  § 5 ust. 3 brzmi : Zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia w piwnicach, na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytkowania, ciągach komunikacyjnych i balkonach. 

Administrator 2018-05-17 05:34:17

Odpady kuchenne

ODPADY KUCHENNE - NOWOŚĆ. Szanowni Państwo od kwietnia br. rozpocznie się odbiór ODPADÓW KUCHENNYCH. W komorach śmieciowych i altankach śmietnikowych zostaną ustawione kontenery na odpady BIO. Informację na temat co należy wrzucać do pojemnika na odpady kuchenne, a co nie powinno się w nich znaleźć można pobrać tutaj.     

Dla przypomnienia zasad segregacji śmieci proponujemy zapoznać się z ulotką na ten temat 

POWRÓT

Administrator 2018-04-26 09:38:53

Bezpieczeństwo pożarowe w naszych budynkach

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719) zabronione jest m. in.:

 • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
 • składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach
  i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest składowanie na korytarzach, gankach piwnicznych oraz innych pomieszczeniach  m. in. zbędnych mebli, opakowań i innych przedmiotów. 
SM „TERESA” prosi mieszkańców o zastosowania się do ww. przepisów. 

Ku przestrodze zamieszczamy poniżej zdjęcia z pożaru na korytarzu w naszym budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 30.

POWRÓT

img_20180124_125256586.jpg
img_3156.jpg
img_3158.jpg
img_3159.jpg

Administrator 2018-02-23 10:21:10

Droga pożarowa to nie parking.

Droga pożarowa to nie parking !!!! Przypomina się mieszkańcom, ze w trosce o bezpieczeństwo nie należ parkować na drogach przeciwpożarowych samochodów utrudniając dojazd do budynku pojazdom straży pożarnej. W chwili zagrożenia każda minuta opóżnienia akcji ratowniczej może przynieść nieodwracalne skutki. Mieszkańcu zanim zaparkujesz na drodze pożarowej pomyśl. Aby uzmysłowić Państwu trudnośći z dojazdem do budynków publikujemy dzięki uprzejmości Komendy MiejskiejPaństwowej Straży Pożarnej w Tychach prezentację na powyższy temat. Część 1 dotyczy umnormowań prawnych, a część 2, część 3 i część 4 zawiera zdjęcia jak w praktyce wyglądają drogi przeciwpożarowe.  

POWRÓT

Administrator 2018-03-29 11:18:45

Wysokie kary dla właścicieli psów

15 listopada weszła w życie ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian jest i ta, która powinna zainteresować właścicieli czworonogów. Wyraźnie zaostrzono kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych. Właściciel psa stwarzającego zagrożenie będzie zagrożony karą grzywny w wysokości nie 250 zł (tak było do tej pory), ale aż 5000 zł. Oprócz tego grozi mu nawet kara ograniczenia wolności albo nagana. Nowy przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, które niewłaściwie trzymane swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, bez względu na to, czy znajdują się w jakimkolwiek wykazie (np. groźnych ras).

Administrator 2018-11-20 08:00:07

Posprzątaj po swoim czworonożnym przyjacielu

Przypominamy właścicielom zwierząt domowych, szczególnie właścicielom psów, że zgodnie z przepisami jesteście Państwo zobowiązani do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez czworonogi na trawnikach, chodnikach i innych miejscach. Właściciel zwierzęcia, które pozostawiło „pamiątkę”, może zostać ukarany przez policjanta lub strażnika miejskiego mandatem karnym. Co zrobić, aby (przede wszystkim) psie kupy zniknęły z naszych terenów? Nic prostszego. Wystarczy schylić się i zabrać ją do woreczka foliowego, którą następnie można wrzucić do ulicznego kosza na śmieci lub do kontenera na śmieci znajdującego się w altance śmietnikowej. Mamy ich kilkadziesiąt na osiedlu, więc praktycznie znajdują się one w zasięgu ręki. To nie wstyd sprzątać po swoim psie. Wstydem jest pozostawienie po nim brudów!

POWRÓT

Administrator 2019-06-21 05:10:47

TLENEK WĘGLA – ZAGROŻENIA. STATYSTYKI INTERWENCJI

TLENEK WĘGLA – ZAGROŻENIA. STATYSTYKI INTERWENCJI.

Dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach udestępniamy Państwu prezentację na temat czadu. Pobierz  prezentację.

POWRÓT

Administrator 2018-03-13 10:53:36

Dodatki mieszkaniowe

Informacja na temat dodatków mieszkaniowych 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Deklaracja o wysokości dochodu 

 

POWRÓT

Administrator 2020-03-11 07:44:36

Dodatek energetyczny

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego   

POWRÓT

Administrator 2018-03-13 08:38:37

Oznacz drzwi do swojego mieszkania

Zarząd Spółdzielni apeluje do mieszkańców o oznakowanie drzwi wejściowych do swoich mieszkań przynależnym mu numerem administracyjnym. Z czego wynika taki apel? Bardzo często osoby przyjezdne lub wykonujące jakieś usługi, np. dostarczyciele przesyłek, nie mogą odnaleźć Państwa numeru mieszkania. Przychodzą wówczas do spółdzielni z prośbą o wskazanie adresu konkretnej osoby. A my - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - nie możemy tego uczynić. Sądzimy, że nasz apel spotka się z Państwa przychylnością, a osobom poszukującym danego adresu zamieszkania ułatwi jego odnalezienie. Pamiętajmy również, że numer mieszkania znajdujący się na drzwiach do lokalu ułatwi m. in. służbom pogotowia ratunkowego szybsze znalezienie osoby oczekującej na pomoc, a wiadomo, że w tym przypadku niekiedy liczy się każda sekunda! 

Numerem mieszkania należy oznaczać również drzwi do komórki piwnicznej stanowiącej pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego.

POWRÓT

Administrator 2018-03-13 11:20:18

Wietrzenie i ogrzewanie mieszkania

Wyposażenie budynków w nowoczesne urządzenia umożliwiające sterowanie dopływem ciepła do mieszkań, szczelne okna, konieczność zapewnienia wentylacji, ocieplenie budynku… to wszystko wpływa na użytkowanie mieszkania. Jedni lokatorzy w sezonie grzewczym całkowicie zamykają dopływ ciepła, co w budownictwie wielorodzinnym jest niedopuszczalne. Oszczędzanie na wentylacji jest natomiast przyczyną rozwoju pleśni, która jest tylko początkiem kolejnych problemów.

Źródła wilgoci

Gotowanie w kuchni, pranie, suszenie, kąpiele, zmywanie naczyń oraz wiele innych codziennych czynności powoduje powstawanie w mieszkaniu dużych ilości pary wodnej. Jak pokazują badania naukowe, także człowiek przekazuje do otoczenia około 1,5 litra wody – poprzez skórę i oddychanie.

Stare okna były najczęściej nieszczelne i powodowały przeciągi. Z jednej strony powodowało to ciągłe uciekanie ciepła i ogromne straty energii, z drugiej jednak strony nasycone wilgocią powietrze z naszych mieszkań w automatyczny i ciągły sposób wymieniało się z suchym powietrzem z zewnątrz. Nowoczesne systemy profili są jednak już tak szczelne, że pozwalają tylko na minimalną wymianę powietrza.

Ogrzewanie

W sezonie grzewczym przede wszystkim należy odpowiednio ustawić zawory z głowicami termostatycznymi.  Dają one możliwość indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Zawory zmniejszają lub zwiększają dopływ ciepłej wody do grzejnika, tak, aby w pomieszczeniu panowała żądana temperatura.

Warto pamiętać, że obniżając temperaturę w pomieszczeniu o jeden stopień zmniejszamy zużycie ciepła i koszty ogrzewania o około 5%. Za temperaturę optymalną w poszczególnych pomieszczeniach uważa się:

 • w pokojach mieszkalnych 20-21 oC,
 • w kuchni i sypialni 18 oC,
 • na klatce schodowej 8 oC.

Ponadto należy dbać o to, aby grzejniki były całkowicie odsłonięte i bez obudowy, a podczas wietrzenia pomieszczeń głowice termostatyczne powinny być ustawiane do pozycji minimum – dotyczy to przede wszystkim zimy.

Wentylacja

Warto wyposażyć okna w nawiewniki, które regulują dopływem powietrza do wnętrza mieszkania w funkcji wilgotności, czyli im większa wilgotność w pomieszczeniu tym bardziej otwarty nawiewnik, co z kolei pozwala usunąć nadmiar wilgoci. Wietrzenie mieszkania powinniśmy przeprowadzać przez pełne otwarcie okna na krótki okres czasu. W ten sposób powietrze w całości wymieni się, a nie nastąpi wyziębienie pomieszczenia. Gdy po praniu lub gotowaniu w powietrzu jest duża ilość pary wodnej, należy przewietrzyć pomieszczenie, aby nie dopuścić do zawilgocenia mieszkania. Pamiętajmy, aby pod drzwiami do pokoi i kuchni pozostała co najmniej centymetrowa szczelina, a w drzwiach do łazienki otwór o powierzchni 220 cm2. Otwory te zapewniają dopływ powietrza tak, aby przez kanał wentylacyjny następował odpływ powietrza.

Najbardziej efektywne wietrzenie następuje poprzez otwarcie przynajmniej dwóch okien w pomieszczeniu na czas 10 minut. Dzięki temu w krótkim czasie można odprowadzić duże ilości wilgoci z pomieszczenia.

Warto też pamiętać, że ciepłe powietrze w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wilgoć, jak łazienka czy kuchnia, będzie zawsze bardziej wilgotne niż zimne powietrze na zewnątrz. Dlatego jeśli podczas zimnej pory roku na zewnątrz pada deszcz, śnieg lub jest mgła, to i tak można bez wahania wietrzyć swoje mieszkanie. Nieprawdą jest, że podczas wietrzenia wprowadza się wilgoć do środka pomieszczenia.

Właściwe wietrzenie oszczędza energię, redukuje koszty ogrzewania, ogranicza obciążenie naszego środowiska oraz podnosi komfort mieszkania.

Pamiętaj:

 • Właściwe wietrzenie oszczędza energię, jest bardziej higieniczne i pomaga uniknąć problemów związanych z wilgotnością w pomieszczeniach.
 • Nie należy wietrzyć pomieszczeń zbyt długo przy uchylonych oknach.
 • Jeśli okna zaczynają parować od wewnętrznej strony, należy natychmiast intensywnie przewietrzyć pomieszczenie.
 • Jeśli suszymy pranie w pomieszczeniach, podnosi to od razu wilgotność.

(Informacja zaczerpnięta ze strony: www.smnadodrze.pl)

POWRÓT

Administrator 2018-03-13 08:22:19


Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.