Generic placeholder image

Klub "TUPTUŚ" organizuje w dniu 7 grudnia 2023 roku spotkanie ze św. Mikołajem .

Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” organizuje dla dzieci członków SM „Teresa” spotkanie ze św. Mikołajem, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 1630 w Szkole Podstawowej nr 7 w Tychach.
 

W programie imprezy:

  • zabawy i konkursy dla dzieci,
  • spotkanie ze św. Mikołajem.

Zapisy w Klubie Osiedlowym „Tuptuś” (ul. Tołstoja 60a) lub telefonicznie - 572 099 914. 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! 
Zapisy przyjmowane będą od  22 listopada (aż do wyczerpania miejsc).
Klub czynny od poniedziałku do piątku od 1100 do 1800.
Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami do udziału w spotkaniu Mikołajkowym!

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „TERESA” z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 32 w Tychach o g ł a s z a P I S E M N Y  P R Z  E T A R G    N I E O G R A N I C Z O N Y na: 
I.   Wymianę drzwi wejściowych do budynków przy:

  • al. Marszałka Piłsudskiego 28, 30, 34, 36, 52, 54, 62  - strona zachodnia    
  • al. Marszałka Piłsudskiego 28, 36, 52, 54, 56             - strona wschodnia
  • ul. Tołstoja 9, 11, 62, 66, 68                     - strona wschodnia

II.  Remont schodów zewnętrznych, wejściowych w budynkach przy:

  • al. Marszałka Piłsudskiego 28, 40  - strona wschodnia    
  • ul. Tołstoja 4, 6           - strona wschodnia
  • ul. Tołstoja 66, 68        - strona zachodnia

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać od dnia 2.01.2024 r. w Dziale Technicznym SM „Teresa” – Tychy al. Marszałka Piłsudskiego 28a.

Cena jednej specyfikacji zamówienia oraz kosztów przetargu wynosi 50 zł.
Wpłaty na zakup specyfikacji należy dokonać na konto:

ING Bank Śląski o/Tychy 33 1050 1399 1000 0007 0071 3522 .
Wysokość wadium określona została w specyfikacji.
Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2024 r. o godzinie 800.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Nadzorczej SM „Teresa’’- Tychy, ul. Tołstoja 60, w dniu 07.02.2023 r., o godzinie 9 00  . 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego (tel.32 217-45-91 lub  517 370 139).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Konkurs plastyczny z nagrodami pt.: „O osiedle dbam - segreguję śmieci sam”

Klub Osiedlowy „Tuptuś” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym z nagrodami pt.: 

O osiedle dbam - segreguję śmieci sam

Termin składania prac do 15 grudnia 2023 r.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj .

Oświadczenie rodzica/opiekuna można pobrać tutaj 

Czytaj więcej »


Dyżur awaryjny

DYŻUR AWARYJNY całodobowy
 32 217−45−91
 668−740−483

 ul. Turkusowa 7 w Tychach

TELEFON AWARYJNY całodobowy
w przypadku awarii windy
601−465−540

Awarie nowo montowanych domofonów w budynkach wysokich 

600-558-618 

e-CZYNSZE

Budżet Obywatelski 2024 - wyniki głosowania