Generic placeholder image

W dniu 5.06.2023 r. odbędzie się koncert plenerowy z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "TERESA" w dniach 5 i 6 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w Tychach zawiadamia, że w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Tołstoja 1 w Tychach w dniu 5 czerwca 2023 roku o godz. 1700 odbędzie się pierwsza część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków zamieszkałych w budynkach wysokich os. „T”, a  w dniu 6 czerwca 2023 roku o godz. 1700  odbędzie się druga część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków zamieszkałych  w budynkach niskich os. „T” i „T-1”.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji skrutacyjno – mandatowej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji z przeprowadzonej w marcu i kwietniu 2023 roku przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny z siedzibą w Rybniku lustracji pełnej z działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2022 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za drugą połowę 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) uzyskanego z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką  Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach może zaciągnąć.
 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd zawiadamia, że sprawozdania, protokół z lustracji oraz projekty uchwał będą dostępne od dnia 20 maja 2023 roku do wglądu Członkom na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smteresa.pl. Będą one zabezpieczone hasłem, które Członkowie Spółdzielni otrzymają przez „Serwis e-CZYNSZE” lub mogą uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 w Tychach (pokój nr 1).

Z ww. materiałami Członkowie będą mogli również zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 w Tychach (pokój nr 1) w następujących godzinach:

 • w poniedziałek od godz. 800 – 1600,
 • od wtorku do czwartku od godz. 800 – 1400,
 • w piątek od godz. 800 – 1200.
W celu potwierdzenia tożsamości członka Spółdzielni prosi się o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Informacja po spotkaniu z 30.05.2023 r. w sprawie bezdomnych

Uprzejmie informujemy, że w Klubie TUPTUŚ odbyło się spotkanie  mieszkańców z dzielnicowym w sprawie problemu z ludźmi bezdomnymi przebywającymi w naszych budynkach. Na spotkaniu zebrani zostali zapoznani ze stanowiskiem Policji, jak należy postępowć z bezdomnymi koczującymi w naszych budynkach oraz jakie uprawnienia w stosunku do nich ma Policja. Liczymy na pomoc ze strony mieszkańców i niewpuszczanie osób postronnych do klatek schodowych w szczególności tych zamkniętych domofonami oraz zgłaszanie na bieżąco, do odpowiednich służb,  wszelkich aktów zakłócania porządku, wandalizmu oraz przebywania na klatkach schodowych osób bezdomnych. Przedstawiamy równiez pisma jakie otrzymaliśmy na ten temat ze  Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

 

Czytaj więcej »


Dyżur awaryjny

DYŻUR AWARYJNY całodobowy
 32 217−45−91
 668−740−483

 ul. Turkusowa 7 w Tychach

TELEFON AWARYJNY całodobowy
w przypadku awarii windy
601−465−540

Awarie nowo montowanych domofonów w budynkach wysokich 

600-558-618 

Przetargi

Zajęcia cykliczne organizowane przez Klub "Tuptuś"

Harmonogram wywozu odpadów w 2023 r.

Telefony alarmowe

POLICJA 997 , 32−325−62−00
STRAŻ MIEJSKA 986, 32−776-39-86
STRAŻ POŻARNA 998, 32−227−20−11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 32−327−49−99
POGOTOWIE ENERGET. 991, 32−303-09-91
POGOTOWIE GAZOWE 992, 32-227-31-24
POGOTOWIE WOD−KAN. 994, 32−227−40−31
POGOTOWIE PEC 32-325-64-25

Koronawirus: informacje i zalecenia

Poniżej znajdują się ulotki na temat jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem.

Pobierz ulotki tutaj.

Dzielnicowy

Nasz dzielnicowy to:

ST. SIERŻ. ZBIGNIEW ŁOSOŃ​  

tel.: 504 801 472  i 47 85 513 52

mail 

dzielnicowy.tychy.10@tychy.ka.policja.gov.pl

Urząd Skarbowy

Jakość powietrza w naszej okolicyPOGODA

Jak segregować odpady

Jeżeli masz wątpliwości jak segregować śmieci możesz to sprawdzić w wyszukiwarce zamieszczonej stronie internetowej firmy MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. link do wyszukiwarki znajdziesz tutaj. Wpisując nazwę odpadu w wyszukiwarce dowiadujesz sie do jakiego pojemnika należy wrzucić odpad oraz miejsce gdzie należ go dostarczyć. Filmik instruktażowy dotyczący ulotki elektrostatycznej Segreaguj

Informacja po spotkaniu z 30.05.2023 r. w sprawie bezdomnych

Uprzejmie informujemy, że w Klubie TUPTUŚ odbyło się spotkanie  mieszkańców z dzielnicowym w sprawie problemu z ludźmi bezdomnymi przebywającymi w naszych budynkach. Na spotkaniu zebrani zostali zapoznani ze stanowiskiem Policji, jak należy postępowć z bezdomnymi koczującymi w naszych budynkach oraz jakie uprawnienia w stosunku do nich ma Policja. Liczymy na pomoc ze strony mieszkańców i niewpuszczanie osób postronnych do klatek schodowych w szczególności tych zamkniętych domofonami oraz zgłaszanie na bieżąco, do odpowiednich służb,  wszelkich aktów zakłócania porządku, wandalizmu oraz przebywania na klatkach schodowych osób bezdomnych. Przedstawiamy równiez pisma jakie otrzymaliśmy na ten temat ze  Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

 

dzielnicowy_1.jpg

Administrator 2023-05-31 06:10:08

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Opublikowanie treści znowelizowanej ustawy w dniu 27 października 2022 roku (DZ.U. 2022 poz. 2206) wyznaczyło datę wejścia jej w życie w nowym brzmieniu po upływie 6 miesięcy od publikacji, a więc 28 kwietnia 2023 roku.
Cytując zapisy ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii pragniemy przybliżyć podstawowe zagadnienia i odpowiedzieć na część pytań zadawanych przez Mieszkańców. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

Administrator 2023-05-25 07:10:20

Wstępna weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Dokonano wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. (10. edycja) - projekty na zadania dotyczące określonych okręgów konsultacyjnych.

Zweryfikowano pozytywnie:

 • w okręgu Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia) „Remont parkingu przy ul. Armii Krajowej” projekty nr 86 i 87,
 • w okręgu Osiedla T, W (część zachodnia) „Remont ul. Turkusowej 5” projekt nr 168.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA" rekomendują wszystkim naszym lokatorom ww. projekty. Trzymamy kciuki za udzielenie im poparcia w przyszłym głosowaniu.

 

Administrator 2023-05-17 11:52:06

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "TERESA" w dniach 5 i 6 czerwca 2023 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w Tychach zawiadamia, że w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Tołstoja 1 w Tychach w dniu 5 czerwca 2023 roku o godz. 1700 odbędzie się pierwsza część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków zamieszkałych w budynkach wysokich os. „T”, a  w dniu 6 czerwca 2023 roku o godz. 1700  odbędzie się druga część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków zamieszkałych  w budynkach niskich os. „T” i „T-1”.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji skrutacyjno – mandatowej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji z przeprowadzonej w marcu i kwietniu 2023 roku przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny z siedzibą w Rybniku lustracji pełnej z działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2022 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za drugą połowę 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) uzyskanego z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką  Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” w Tychach może zaciągnąć.
 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd zawiadamia, że sprawozdania, protokół z lustracji oraz projekty uchwał będą dostępne od dnia 20 maja 2023 roku do wglądu Członkom na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smteresa.pl. Będą one zabezpieczone hasłem, które Członkowie Spółdzielni otrzymają przez „Serwis e-CZYNSZE” lub mogą uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 w Tychach (pokój nr 1).

Z ww. materiałami Członkowie będą mogli również zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 w Tychach (pokój nr 1) w następujących godzinach:

 • w poniedziałek od godz. 800 – 1600,
 • od wtorku do czwartku od godz. 800 – 1400,
 • w piątek od godz. 800 – 1200.
W celu potwierdzenia tożsamości członka Spółdzielni prosi się o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Administrator 2023-05-12 10:06:19

Prowadź psa na smyczy i posprzątaj po nim!