Generic placeholder image

Co zrobić z gruzem, oponami i innymi odpadami budowlanymi?

Pozostawianie gruzu, okien, opon i innych odpadów z remontów pod śmietnikami oraz odpadów z ogródków luzem lub w workach innych niż brązowe powoduje, że za ich wywóz Spółdzielnia ponosi dodatkowe koszty (transportu i utylizacji). W związku z tym prosimy naszych mieszkańców o reagowanie w sytuacjach gdy są świadkami takich incydentów. Porządek na naszych nieruchomościach dotyczy nas wszystkich, a mieszkając tak blisko siebie potrafimy wiele dostrzec. Apelujemy o wspólne dbanie o koszty i estetykę na osiedlu.
Wielkim problemem jest składowanie gruzu i odpadów budowlanych pod altanami śmietnikowymi i komorami śmieciowymi. W celu utrzymania porządku Spółdzielnia musi zlecać dodatkowy transport, celem wywiezienia gruzu czy innych odpadów budowlanych, ponosząc jednocześnie dodatkowy koszt ich utylizacji. 
Apelujemy do wszystkich mieszkańców przede wszystkim o przestrzeganie obowiązujących zasad segregacji odpadów! Dopilnujmy, by śmieci znajdowały się w odpowiednich kontenerach. Szanujmy więc tym samym nasze wspólne pieniądze, wszak zamiast na dodatkowe wywozy nieczystości można przeznaczyć je np. na poprawę komfortu zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni. W roku 2022 na dodatkowy wywóz i utylizację wydaliśmy 48 019,87 zł, a za 10 m-cy 2023 r. już około 45 tys. zł. To są ogromne pieniądze, które można by przecież przeznaczyć na inne cele. Te koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy Spóldzielni.
Gruz, opony i inne odpady budowlane powstające w wyniku samodzielnego wykonywania remontu mieszkania (gruz budowlany, glazurę, skrzydła drzwiowe, panele podłogowe, urządzenia sanitarne itp.) lokator powinien dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów gdzie odpady te przyjmowane są nieodpłatnie w ilości 1,0 tony rocznie/lokal mieszkalny.

Czytaj więcej »

Generic placeholder image

Dodatek mieszkaniowy zmiana od 9 lutego 2024 r.